Kultur och värderingar

När Teachiq grundades så var synen på läraren det grundläggande - och så är det än idag. Vi finns till för att förenkla vardagen för lärare och vi som jobbar här tycker att det är en viktig och angelägen uppgift.

En annan sak som var med från start var önskan om att skapa den arbetsplats som vi själva ville arbeta på. En trevlig arbetsplats där vi vill uträtta saker och utvecklas och där resultat är viktigare än hur många timmar man lägger ner. Vi tycker att vi har lyckats skapa den här arbetsplatsen - man trivs och utvecklas hos oss.

Ytterligare en sak som vi tycker är viktigt är att det vi säger är sant - att vi är genuina. Vi låtsas inte vara något som vi inte är men vi visar stolt upp det vi åstadkommer. Att vara genuin ger en bra känsla i magen för medarbetare och det bygger förtroende hos användare över tid. Vi är inte beroende av extern finansiering så ingen tvingar oss att spendera för mycket ett år och skära kostnader året efter. Alla dessa delar bidrar till att det är en bra och sund atmosfär utan drama och politik.

Vi förväntar oss att alla anställda har ett driv, kan ta reda på saker själva och kan ta egna initiativ. Det här gör att kulturen präglas av ett högt förtroende för varandra och innebär att vi kan arbeta effektivt tillsammans även när förutsättningarna är otydliga. Även om många medarbetare snabbt kan få stort ansvar hos oss så vinner vi tillsammans. Därför omfattas alla anställda av vinstdelningsprogrammet och belönas när vi lyckas riktigt bra.

Läs mer

Medarbetare berättar

Vad gör du på Teachiq och hur skulle du beskriva att det är att jobba här?

Lena Vasserman
Marknadschef

“För mig är Teachiq en väldigt speciell plats.“

Som Marknadschef är mitt mål att öka kännedom kring och användning av våra produkter, samt att leda marknadsteamet och arbetet med externa byråer. Det innebär att jag arbetar med många olika kanaler, både digitala och fysiska, för att öka varumärkeskännedom, webbtrafik, antalet nya användare och kommunicera med befintliga användare.

För mig är Teachiq en väldigt speciell plats. Den varma och familjära atmosfären och det förtroende som företaget gett mig går inte att jämföra med många andra arbetsplatser. Du kan verkligen forma din egen väg. Mina tankar och idéer värderas högt och jag kan testa många olika initiativ och tillvägagångssätt - det är definitivt en kultur som präglas av att testa saker och lära sig från dem. Att arbeta inom EdTech-branschen, som bara kommer bli större, känns väldigt spännande! Samtidigt så känns visionen att förenkla vardagen för lärare meningsfullt att arbeta med.

Som fullstackutvecklare på Teachiq är jag delaktig i konstruktion och leverans av system som bygger på en mängd intressanta tekniker, verktyg och programmeringsspråk. Vi bygger webbapplikationer såväl som native-appar, och alla utvecklare är välkomna att arbeta med båda dessa typer. Vårt arbetssätt möjliggör snabb iteration och feedback, vilket låter mig kontinuerligt förbättras som utvecklare och snabbt se resultatet av det vi bygger. Bra förbättringsförslag kan driftsättas samma dag och direkt tillföra värde till användarna, vilket är en mycket givande känsla. Vi värderar också ostörd fokustid högt, vilket är nödvändigt för att lösa utmanande problem.

Efter att tidigare ha arbetat som lärare vet jag hur mycket tid och ansträngning lärare lägger på sitt arbete, och hur mycket de bryr sig om sina elever. Att skriva mjukvara som hjälper lärare i deras arbete och underlättar för elever i deras lärandeprocess känns givande och meningsfullt. Teachiq uppmuntrar till ständigt lärande, och låter mig arbeta med mycket talangfulla och vänliga kollegor som motiverar mig och hjälper mig att förbättras ytterligare.

Martin Sandström Krisell
Fullstackutvecklare

“Vårt arbetssätt möjliggör snabb iteration och feedback, vilket låter mig kontinuerligt förbättras som utvecklare och snabbt se resultatet av det vi bygger.“

Mathias Andersson
Produktlead

“Mina kollegor är en stor källa till kunskap om hur en lärares vardag ser ut.“

På Teachiq har vi två drivna och duktiga produktteam som har nyfikenhet och passionen för att bygga produkter som gör skillnad. Men för att kunna göra det behöver vi ha en bra förståelse för problem, behov och drivkrafter hos både lärare och elever, i Sverige och utomlands. Här på Teachiq har många kollegor en lärarbakgrund, en fantastisk kunskapsbank som jag har direkt tillgång till när jag behöver ökad förståelse för hur en lärares vardag ser ut. Att jag får arbeta med något så viktigt som barn och ungas utbildning är en stor anledning till varför jag trivs så bra på jobbet.

Som chef för KM har jag ett mycket varierande och stimulerande jobb. Mitt huvudsakliga uppdrag är att leda arbetet för KM så att alla delar av teamet arbetar mot samma mål, alltifrån produkt till customer success. Jag kan under samma dag röra mig från samtal kring detaljer i produktutvecklingen till mer strategiska frågor som affärsutveckling. Min lärarbakgrund är en viktig tillgång i min roll, inte minst är det en stark motivationskälla - jag vill vara med och förbättra arbetssituationen för alla lärare.

Jag har varit på Teachiq i många år nu och företaget har vuxit mycket sedan jag började 2017. Vi är fortfarande ett relativt litet företag med ett mycket stort engagemang för medarbetare, för våra produkter och för våra användare. I takt med att nya yrkesroller har tillkommit i företaget så har våra arbetsprocesser också utvecklats och förbättrats, det är oerhört inspirerande och lärorikt att få verka i en miljö där utveckling hela tiden är i fokus.

Helene Brunström
Chef KM

“Det är oerhört inspirerande och lärorikt att få verka i en miljö där utveckling hela tiden är i fokus.“

Aviva La Torre Ek
Customer Success Manager

“Jag trivs väldigt bra och det känns bra i magen att dagligen hjälpa lärare utvecklas med Exam.net.“

Som Customer Success Manager för Exam.net är mitt främsta fokus att skapa nöjda användare. Jag arbetar nära våra användare och hjälper till med frågor och stöttar i alla olika skeden av deras relation med vår produkt. Målet är att de ska få så mycket värde som möjligt av Exam.net.

Att vara en del av Teachiq är verkligen givande. Jag upplever att det finns ett stort intresse för att lösa saker på nya sätt och ett genuint fokus att hjälpa lärare - och det rimmar verkligen med vad jag värdesätter. Det är en väldigt bra stämning i teamet och miljön är samarbetsorienterad och stöttande vilket är roligt och utvecklande. Vi hjälper alla varandra och det skapar en atmosfär där idéer inte bara får höras utan också värderas. Jag trivs väldigt bra och det känns bra i magen att dagligen hjälpa lärare utvecklas med Exam.net.

Lediga tjänster

Jobba med oss på Teachiq

Här nedanför publicerar vi de tjänster som vi aktivt rekryterar för just nu. Men om du är vass inom ditt område och tycker det känns viktigt att hjälpa lärare så är du välkommen att skicka en spontanansökan till info@km.se eller info@exam.net.