Våra produkter

I över 10 år har vi byggt och utvecklat produkter för lärare och elever, hela tiden med övertygelsen att långsiktig framgång kommer av att ha de mest relevanta produkterna.

Vår första produkt riktade sig endast till matematiklärare på svenska gymnasieskolor. Idag är vi etablerade i flera stadier, i en mängd ämnen och på över 100 marknader. Våra produkter har olika användningsområden och profil men gemensamt är att de strävar efter att vara lärarnas förstahandsval inom sina områden.

Exam.net är en provplattform för att skapa, genomföra och rätta prov digitalt. Den sparar tid för läraren samtidigt som den säkerställer en säker och rättvis provsituation. Det är en av de mest använda plattformarna för nationella prov i Sverige men används i mer än 130 länder.
 • Högsäkerhetsprov och NP
 • Automaträttning och pdf-prov
 • Offline-inlämning
 • Flera integrationer
 • Mängder av inbyggda verktyg
KM är en digital plattform som hjälper lärare i alla delar av bedömningsarbetet och ger eleverna en övningsyta. Den riktar sig till svenska lärare och elever och används på mer än 80 % av alla gymnasieskolor och över 1 200 grundskolor.
 • Kvalitetssäkrade uppgiftsbanker
 • Färdiga prov och diagnoser
 • Bedömning och återkoppling
 • Statistik
 • Övningsvy för elever
Maths ger matematiklärare tillgång till en omfattande bank av högkvalitativa uppgifter och i verktyget kan man snabbt skapa relevanta prov och läxförhör. Maths finns tillgängligt för matematiklärare på utvalda marknader.
 • Omfattande uppgiftsbank
 • Rättning och feedback
 • Lösningar för elever med särskilda behov
 • Färdiga prov och diagnoser
 • Automaträttning eller papper och penna
Teachiq

Så köper du in oss

Det finns flera sätt att köpa in våra produkter - direkt från hemsidan, via upparbetade licensavtal och ramavtal, eller genom upphandling. Vi hjälper dig gärna välja rätt väg.

Läs mer